Kotobukiya M.S.G. MSG Heavy Weapon Unit 01 Strong Rifle Model Part GUNDAM

kotobukiya

$ 12.50  

Sorry, this item is out of stock

Share:
Kotobukiya M.S.G. MSG Heavy Weapon Unit 01 Strong Rifle Model Part GUNDAM